NARZĘDZIA OGRODOWE STIHL I JEDNOŚLADY ELEKTRYCZNE SUPER SOCO W PROMOCYJNYCH CENACH - SPRAWDŹ - 

Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.karbon2sklep.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
 2. Właścicielem Sklepu jest Karbon2 Sp. z o.o. , ul. Modelarska 11a, 40-142- Katowice, NIP 648-10-06-626, REGON 272550391, KRS 0000111770 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  e-mail: karbon2@karbon2.pl, Biuro Handlowe: Karbon2 Sp. z o.o., ul. Hagera 6, 41-800 Zabrze, e-mail: iod@fasing.com.pl,  wysokość kapitału zakładowego: 2.046.500,00 zł, opłacony w całości.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karbon2 Sp. z o.o. , ul. Modelarska 11a, 40-142- Katowice,

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  iod@fasing.com.pl,

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia  tj. Dostawcy, Firmy kurierskie; Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w przypadku, płatności za zamówiony Towar poprzez system PayU, dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 1. Karbon2 Sp. z o.o.  dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

 

        Jak zbieramy dane?

 1. Karbon2 Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
 3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
 4. numer telefonu;     

                W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę   

               Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 1. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.
 2. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:
 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko;
 3. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
 4. numer telefonu;

                W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę  

               Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 1. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:
 1. adres e-mail;
 2. imię i nazwisko;
 3. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
 4. numer telefonu;

                W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę  

              Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 1. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

 

 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

 

Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Karbon2 Sp. z o.o.  na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Karbon2 Sp. z o.o.  produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep (profilowanie). Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
 2. Karbon2 Sp. z o.o.  wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane

 informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na  

 pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera

 Klientów.

 1. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam  do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
 1. Karbon2 Sp. z o.o.  wykorzystuje Cookies własne w celu:
 1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu),  

               dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych

               statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej  

              Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. Karbon2 Sp. z o.o.  wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 1. prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu);
 2. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. przeglądarka Internet Explorer;
 2. przeglądarka Mozilla Firefox;
 3. przeglądarka Chrome;
 4. przeglądarka Safari;
 5. przeglądarka Opera.
 1. Karbon2 Sp. z o.o.  może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Karbon2 Sp. z o.o.  przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 2. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.  Karbon2 Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

 

Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Karbon2 Sp. z o.o.
 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
 3. Karbon2 Sp. z o.o.  zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Karbon2 Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Karbon2 Sp. z o.o.  roszczeń od danego Klienta.
 4. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie.

 

 Zabezpieczenia

 1. Karbon2 Sp. z o.o.  stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Karbon2 Sp. z o.o.  zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w Karbon2 Sp. z o.o.  są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  (RODO)  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasło”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 4. Karbon2 Sp. z o.o.  nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

 

 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Karbon2 Sp. z o.o.  może wprowadzić zmiany w polityce prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub innych zmian gospodarczych lub/i politycznych niezależnych od sprzedawcy, o czym poinformuje bezzwłocznie klientów Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również informacją umieszczoną na stronie Sklepu. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iod@karbon2.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu